Algemen voorwaarden huurbepalingen

Accommodaties

 1. Om 23.00 uur moet het rustig zijn op het terrein. Er mag geen overlast veroorzaakt worden aan andere gasten van Rufus.
 2. De huurprijs is inclusief water en elektriciteitskosten. De huurprijs is exclusief stookkosten voor de Boerderij en het Bovenhuis (gasprijs is € 3,50 per m3). Ook is de huurprijs exclusief toeristenbelasting (€ 1,- per persoon per nacht ouder dan 12 jaar). Voor schoolgroepen geldt een vrijstelling van toeristenbelasting.
 3. In de maanden mei tot en met september zijn huurders van de accommodaties verplicht boten voor de gehele huurperiode af te nemen bij Rufus. Voor de Boerderij geldt een minimum van 5 boten. Voor het Bovenhuis en de Vios geldt een minimum van 2 boten. In overleg kan hier van afgeweken worden.
 4. Bij huur van de Boerderij dienen fusten bier via Rufus besteld te worden. De bestelling moet uiterlijk een week voor aanvang van de huurperiode doorgegeven worden. De andere dranken kunnen via rufus besteld worden maar dat is geen verplichting. Huurders van andere accommodaties kunnen desgewenst ook van deze service gebruik maken.
 5. De in de accommodatie aanwezige huisregels maken deel uit van deze overeenkomst en dienen te worden opgevolgd, evenals voorschriften en aanwijzingen die door de overheid en/of Rufus worden gegeven.
 6. Huurder verplicht zich accommodaties, terrein en boten tijdens zijn verblijf netjes en schoon te houden en bij beëindiging van de huurperiode het geheel ontruimd en schoon op te leveren. Een en ander ter beoordeling van Rufus. Wanneer de accommodatie niet schoon wordt achtergelaten wordt de huurder schoonmaakkosten in rekening gebracht. Tot twee weken voor de aanvang van de huurperiode kan in overleg met de verhuurder de schoonmaak afgekocht worden. De eindschoonmaak van de boerderij wordt door de huurder verplicht afgekocht.
 7. Tijdens de huurperiode heeft de beheerder toegang tot de accommodaties, teneinde de staat van het verhuurde op te nemen, dan wel de bergkasten te kunnen bereiken.
 8. De huurder mag het gehuurde niet aan derden afstaan of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 9. Annuleringskosten: Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang is 25% van de huursom verschuldigd. Van 6 tot 4 maanden 50%, van 4 tot 2 maanden 75%, binnen 2 maanden 90%. Bij annuleren of niet verschijnen op de dag zelf blijft de gehele huursom verschuldigd (richtlijnen Recron).
 10. Het niet navolgen van deze bepalingen kan onthouding van de toegang tot het Rufus terrein of onmiddellijke verwijdering van het Rufus terrein van de huurder ten gevolge hebben.
 11. Huurders van de accommodaties zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Rufus aan het water is verzekerd voor aansprakelijkheid maar kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan ten gevolge van grove nalatigheid van de verhuurder.

Zeilboten, platbodems, sloepen en motorvlet

 1. De boten worden schoon en met complete inventaris geleverd. Controleer de boten voor vertrek. Beschadigingen of zoekgeraakte inventaris wordt in rekening gebracht. De boten moeten ook weer schoon ingeleverd worden.
 2. Per boot moet minimaal één persoon aanwezig zijn die over voldoende zeilervaring beschikt.
 3. Varen bij windkracht 7 en hoger is niet toegestaan.
 4. Het vaargebied van de valken is beperkt tot het Friese meren gebied en de kop van Overijssel. Varen met de Fox 22 op IJsselmeer en de platbodems Koos en de Liefde op de Waddenzee in overleg
 5. Alle kosten bij het varen, zoals haven-, brug-, lig-, sluis- en sleepgelden zijn voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor de brandstofkosten. Bij het huren van een buitenboordmotor voor een valk wordt de motor afgeleverd met volle tank. Dit hoort bij de huurprijs. Wat verbruikt wordt uit de jerrycan wordt contant afgerekend naar verbruik.
 6. De boten en motoren zijn all-risk verzekerd met een eigen risico van € 150 voor de polyvalken en andere kleine open boten, € 150 voor de buitenboordmotoren, € 250 voor de foxen, € 450 voor de platbodems € 250 voor de sloep/motervlet. Dit eigen risico geldt per gebeurtenis! Een borgsom hoeft niet contant betaald te worden. Je tekent een waarborg ter grootte van het eigen risico.
 7. Indien de boten met schipper worden gehuurd, ligt de verantwoordelijkheid over de boot bij de schipper.
 8. De huurder is verplicht elk geval van schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder.
 9. Annuleringskosten: Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang is 25% van de huursom verschuldigd. Van 6 tot 4 maanden voor huurperiode is 50% van de huursom verschuldigd. Bij annuleren 4 tot 2 maanden voor huurperiode is 75% van de huursom verschuldigd, binnen 2 maanden 100% wanneer het niet lukt de boot alsnog te verhuren.
 10. De opvarenden van de valken, foxen, sloepen en platbodems zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Rufus aan het water is verzekerd voor aansprakelijkheid maar kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan ten gevolge van grove nalatigheid van de verhuurder.