Extra huurbepaling met betrekking op het Corona-Virus.

 1. Annulering vanwege 1 / enkele ziektegevallen binnen een groep is niet mogelijk. De rest van de groep kan gewoon komen. Wordt er wel geannuleerd, dan gelden de standaard huurbepalingen.
 2. Er wordt alleen een voucher verstrekt wanneer het verblijf en/of de activiteit door de Nederlandse overheid verboden wordt.

Huurbepalingen Rufus aan het water

Accommodaties/camping
 1. Om 23.00 uur moet het rustig zijn op het terrein. Er mag geen overlast veroorzaakt worden aan andere gasten van Rufus. Wordt deze regel overtreden, dan kunnen we jullie verzoeken het terrein te verlaten.
 2. De huurprijs is exclusief water, elektriciteitskosten en stookkosten, deze kosten worden weergegeven in de boeking. De huurprijs is exclusief toeristenbelasting (€ 1,20 per persoon per nacht ouder dan 12 jaar). Voor schoolgroepen geldt een vrijstelling van toeristenbelasting.
 3. Bij huur van de Boerderij kunnen er fusten bier via Rufus besteld te worden. De bestelling moet uiterlijk een week voor aanvang van de huurperiode doorgegeven worden. Ook andere dranken kunnen via Rufus besteld. Huurders van andere accommodaties kunnen desgewenst ook van deze service gebruik maken, met uitzondering van de biertap/fusten.
  Het is niet toegestaan om zelf een tap met fust te regelen.
 4. De in de accommodatie aanwezige huisregels maken deel uit van deze overeenkomst en dienen te worden opgevolgd, evenals voorschriften en aanwijzingen die door de overheid en/of Rufus worden gegeven.
 5. Huurder verplicht zich accommodaties, terrein en boten tijdens zijn verblijf netjes en schoon te houden en bij beëindiging van de huurperiode het geheel ontruimd en schoon op te leveren. Een en ander ter beoordeling van Rufus. De eindschoonmaak van de boerderij, het Bovenhuis en/of de Vios wordt door de huurder verplicht afgekocht.
 6. Tijdens de huurperiode heeft de beheerder toegang tot de accommodaties, teneinde de staat van het verhuurde op te nemen, dan wel de bergkasten te kunnen bereiken.
 7. De huurder mag het gehuurde niet aan derden afstaan of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 8. Annuleringsvoorwaarden: De annuleringsvoorwaarden verschillen per accommodatie.
  Boerderij, Bovenhuis, Vios, roef, woonwagen buitenleven, woonwagen romantisch, wikkelhuis Loef & wikkelhuis Lij: Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang is 25% van de huursom verschuldigd. Van 6 tot 4 maanden 50%, van 4 tot 2 maanden 75%, binnen 2 maanden 90%. Bij annuleren of niet verschijnen op de dag zelf blijft de gehele huursom verschuldigd (richtlijnen Recron).
  Losse kamerhuur: Tot 2 dagen van tevoren mag er kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt er 90% in rekening gebracht.
  Camping: Tot 7 dagen van tevoren mag er kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt er 90% in rekening gebracht.
 9. Het niet navolgen van deze bepalingen kan onthouding van de toegang tot het Rufus terrein of onmiddellijke verwijdering van het Rufus terrein van de huurder ten gevolge hebben.
 10. Huurders van de accommodaties zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Rufus aan het water is verzekerd voor aansprakelijkheid maar kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan ten gevolge van grove nalatigheid van de verhuurder.

 

Zeilboten, platbodems en sloepen

De boten worden schoon en met complete inventaris geleverd.

Controleer de boten voor vertrek. Beschadigingen of zoekgeraakte inventaris wordt in rekening gebracht. De boten moeten ook weer schoon ingeleverd worden.

 1. Per boot moet minimaal één persoon aanwezig zijn die over voldoende zeilervaring beschikt.
 2. Varen bij windkracht 7 en hoger is niet toegestaan.
 3. Het vaargebied van de valken is beperkt tot het Friese meren gebied en de kop van Overijssel. Varen met de Fox 22 op IJsselmeer in overleg.
 4. Alle kosten bij het varen, zoals haven-, brug-, lig-, sluis- en sleepgelden zijn voor rekening van de huurder.Dit geldt ook voor de brandstofkosten. Bij het huren van een buitenboordmotor voor een valk wordt de motor afgeleverd met volle tank. Dit hoort bij de huurprijs. Wat verbruikt wordt uit de jerrycan wordt afgerekend naar verbruik.
 5. De boten en motoren verzekerd met een eigen risico van € 250 voor de polyvalken en andere kleine open boten, € 150 voor de buitenboordmotoren, € 250 voor de foxen, € 450 voor de Liefde en € 250 voor de sloepen.  Dit eigen risico geldt per gebeurtenis! Een borgsom hoeft niet contant betaald te worden. Je tekent een waarborg ter grootte van het eigen risico.
 6. Indien de boten met schipper worden gehuurd, ligt de verantwoordelijkheid over de boot bij de schipper.
 7. De huurder is verplicht elk geval van schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder.
 8. Annuleringskosten: Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang is 25% van de huursom Van 6 tot 4 maanden voor huurperiode is 50% van de huursom verschuldigd. Bij annuleren 4 tot 2 maanden voor huurperiode is 75% van de huursom verschuldigd, binnen 2 maanden 100% wanneer het niet lukt de boot alsnog te verhuren. Wij proberen altijd de boot aan een ander te verhuren zodat we de kosten kunnen kwijtschelden. In overleg kan het verplaatsen van de reservering mogelijk zijn.
 9. De opvarenden van de valken, foxen, sloepen en platbodems zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Rufus aan het water is verzekerd voor aansprakelijkheid maar kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan ten gevolge van grove nalatigheid van de verhuurder.

 

Ligplaatsen
 1. Ligplaatsen zijn vooraf te reserveren. Er word plek voor je vrijgehouden, kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 dagen voor aankomst. Daarna wordt 50% in rekening gebracht.
 2. Stroomvoorziening is mogelijk, kosten hiervan zijn € 2,50 per nacht. Water tanken €2,- per tank.